Švč. širdies Pranciškonių misionierių kongregacija

Kontaktai

Aprašymas

Seserys mokykloje dėsto tikybą, turinčios medicininį išsilavinimą lanko senelius, sergančiuosius neturtingose šeimose. Pagrindinis seserų tikslas – melstis už Gerosios Naujienos pasklidimą po visą pasaulį ir tiesiogiai dalyvauti evangelizacijos veikloje, aktyviai bendradarbiaujant parapijos pastoracijoje, auklėjimo misijoje, globojant apleistus vaikus ir senelius. Ši kongregacija yra daugiatautė.

Vieta

Kretingos rajono savivaldybė, Klaipėda
Vilniaus g. 3, Kretinga

Komentarai