•    apie interneto tinklalapio Lithuaniainworld.lt lankytojus surinkti duomenys yra konfidencialūs ir saugomi nuo neleistino naudojimo. Identifikuojama asmeninė informacija apie kiekvieną narį nebus perduodama jokiai trečiajai šaliai prieš tai negavus jos sutikimo;
•    portalo administracija pasilieka teisę perduoti užblokuotų narių  el. pašto adresą nariams, kurie nebaigė sudarinėti sandorių su užblokuotu nariu;
•    registruodamasis narys sutinka laikytis portalo taisyklių bei sutinka, jog pažeidus taisykles jis gali būti blokuojamas;
•    tinklapio Lithuaniainworld.lt administracija turi teisę savo nuožiūra naudotis visa narių pateikta informacija, kurią nariai pateikia atlikdami registraciją, o taip pat kitais būdais Lithuaniainworld.lt tinklapyje sukaupta informacija apie narį;
•    informacija, kuri yra surenkama nariui atliekant registraciją ir (ar) prisijungus prie svetainės yra skirstoma į anoniminę ir asmeninę;
•    tinklaio Lithuaniainworld.lt administracija įgyja intelektines teises į tinklalapyje patalpintas narių nuotraukas bei pateiktus aprašymus;
•    informacija apie prieštaringą informaciją paskelbusį asmenį gali būti suteikta tretiesiems asmenims tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka;
•    išsiregistravusio nario duomenys 3 mėnesius laikomi tinklapio Lithuaniainworld.lt duomenų bazėje.
•    be išankstinio tinklapio Lithuaniainworld.lt administracijos rašytinio sutikimo draudžiama atgaminti visą tinklapį ar jo dalį bet kokia forma ar būdu, versti jį į kitas kalbas, adaptuoti, perdirbti ar kitaip atlikti bet kokius kitus veiksmus, kuriais gali būti pažeistos tinklapio Lithuaniainworld.lt įkūrėjų teisės į šį interneto tinklapį. Išimtinės teisės į šį prekės ženklą yra saugomos Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų bei kitų teisės aktų.