Šventežerio Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčia

Контакт

Описание

Šventežerio Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčia pastatyta 1882 m. Pirmasis sakralinis pastatas – evangelikų-reformatų bažnyčia Šventežeryje pastatyta Radvilų 1598 m. 1663 m. ji atiduota katalikams. 1746 m. dvaro ir miestelio savininko Karolio Radvilos iniciatyva pastatyti nauji mediniai maldos namai.  1783 m. Seirijų bažnyčios inventoriuje minima grafo Tiškevičiaus naujai pastatyta, tiksliau – perstatyta, Šventežerio bažnyčia. Ji buvo dvibokštė, suręsta iš senų sienojų su nauju prieangiu. Nuo 1824 iki 1830 m. šis senas pastatas dėl nesaugumo uždarytas, 1831 m. iš pagrindų suremontuotas. 1863 m. jos būklė buvo bloga, todėl parengtas naujos, mūrinės bažnyčios projektas. Statybos nepradėjus, 1865 m. spalio 15 d. sudegė senoji bažnyčia. Per mėnesį buvo pastatyti laikini maldos namai, į kuriuos perkeltas visas gaisro metu išgelbėtas inventorius. 1871 m. spalio 20 d. sudegė ir laikinasis pastatas, šįsyk su visu bažnyčios turtu. 1880 m. į Šventežerį perkelta Šlavantų dvaro kapinėse 1822 m. buvusi suręsta medinė Gauronskių šeimos koplyčia. Prie jos pristačius dvi zakristijas, bokštą ir portiką, viduje įrengus galeriją, 1882 m. užbaigta originalios neoklasicistinės architektūros bažnyčia. 1886 m. įrengti altoriai. 1907 m. perdarytas bokštas, bažnyčios pamatai. Tarpukario metais perdažytas bažnyčios vidus, 1932 m. šventorius aptvertas betonine tvora. 1953 m. virš zakristijos iškeltas antrasis aukštas, pakeistos dvi portiko kolonos, išdažyta išorė ir vidus, atnaujinti altoriai.  Bažnyčia stovi lygioje vietoje, netoli Seirijų–Lazdijų kelio, prie miestelio gatvės išsišakojimo. Metaline tvora aptvertame šventoriuje yra nedidelė vientiso tūrio varpinė. Medinis bažnyčios pastatas susideda iš trijų vienoje ašyje išdėstytų, laipsniškai žemėjančių tūrių. Aukščiausiais yra prienavis su portiku ir bokštu, kiek žemesnis pagrindinis tūris ir žemiausia presbiterija su zakristijomis. Pagrindinio tūrio kompozicija centriška, jis kvadratinio plano, su nusklembtais kampais, dengtas piramidiniu stogu. Kiti tūriai stačiakampiai.  Grakščių proporcijų pagrindinis fasadas susideda iš keturkolonio portiko ir ant jo užstatyto bokšto. Liekni aštuonkampiai stulpai laiko antablamentą ir vėjalentėmis papuoštą frontoną. Portike darniai jungiasi neoklasicizmo kompozicijos elementai ir liaudies architektūros formos. Dviejų į viršų siaurėjančių tarpsnių bokštų kampus pabrėžia piliastrai, sienas skaido arkinės angos. Bokštas imituoja mūro architektūros pavyzdžius.  Bažnyčios šoniniuose fasaduose išdėstyti stačiakampiai ir pusapskričiai langai. Viduje taip pat vyrauja neoklasicistinės formos. Pagrindinį tūrį iš trijų pusių supa galerija su dailia baliustrų tvorele. Ji atremta į kvadratu išdėstytas kolonas. Virš galerijos yra plokščios, o centre – veidrodinio skliauto formos lubos. Galerijos dalyje virš pagrindinio įėjimo įrengtas choras, jame – barokinės kompozicijos vargonų prospektas.  Šventežerio bažnyčia yra originalus istorizmo epochos medinis architektūros paminklas. 

Особенности

Расположение

Лаздийский районное самоуправление, Алитусский район
Šventežeris, Lazdijų raj.

Комментарии