Bendžiukų piliakalnis ir senovės gyvenvietė

Контакт

Описание

Piliakalnis yra ~0,5 km į šiaurės rytus nuo kaimo, Kamanio ežero vakariniame krante. Įrengtas didelėje kalvoje. Vakaruose piliakalnis siekia gretimas kalvas. Viršūnės aikštelėje yra kultūrinio sluoksnio liekanų. Rasta lipdytinės brūkšniuotosios ir lygiosios keramikos. Piliakalnis buvo ariamas, įtvirtinimų liekanų nematyti. Bendžiukų senovės gyvenvietė yra ~0,1 km į šiaurės vakarus nuo piliakalnio. Gyvenvietė ilgą laiką buvo ariama. 1988 m. kultūrinio sluoksnio paviršiuje rasta I t-mečio lipdytinės brūkšniuotosios ir grublėtosios keramikos, geležies šlako ir apdegusių akmenų.

Расположение

Moлетский районное самоуправление, Утянский район

Комментарии