Antakščių piliakalnis

Контакт

Описание

Įrengtas kūgio pavidalo kalvoje. Piliakalnį iš šiaurės juosia upelis, iš kitų pusių – dirbami laukai. Šlaitai statūs, 4-7 m aukščio. Viršūnės aikštelės vakariniame gale yra pylimo liekanų. Dalis aikštelės ir pylimo nuslinko į upelį. Griūvančiame piliakalnio šlaite 1936 m buvo rasta anglių ir žiestosios keramikos, puoštos horizontalių banguotų ir lygiagrečių linijų ornamentu. Piliakalnio pietinėje papėdėje yra senovės gyvenvietės liekanų. Rasta lipdytinės grublėtosios ir lygiosios keramikos fragmentų.

Расположение

Moлетский районное самоуправление, Утянский район

Комментарии