Teneniai – miestelis Šilalės rajone, į vakarus nuo Šilalės. Seniūnijos ir seniūnaitijos centras, yra medinė Šv. Barboros bažnyčia (pastatyta 1782 m.), Tenenių pagrindinė mokykla, biblioteka, paštas (LT-75023). Miestelio šiaurėje, kur suteka Tenenys ir Melmentas yra kapinės, kuriose stovi akmeninis koplytstulpis ir daug tradicinių liaudies paminklų. Dar šiauriau yra Tenenių gyvulininkystės ūkiai. Šiauriau bažnyčios, už Tenenio yra išlikęs dvaro parkas.


Per miestelį teka upelis Tenenys, pagal kurį ir pavadintas miestelis. Miestelyje į jį įteka Melmentas, piečiau miestelio – Dūrupis. Apylinkėse plyti Tenenių miškai.

Rugpjūčio pirmąjį sekmadienį vyksta Parcinkulio atlaidai, vakare vyksta koncertas, kuris baigiasi šokiais iki paryčių. Taip pat būna ir visokių kitokių pramogų, ši šventė sutraukia apie tūkstantį ir daugiau vietinių bei apylinkių žmonių.


Pavadinimo kilmė

 

Upėvardį Tenenys kalbininkai kildina iš senų žodžių tenė – vieta upėje, kur vanduo neteka, ir žodžio tenėti – tirštėti, stingti.


Istorija

 

Pirmoji data kai paminėti Teneniai – 1585 m., tuomet jau egzistavo Jonui Stankevičiui priklausęs Tenenių dvaras, kurio žemėse, kūrėsi ir kaimas. XVIII a. pirmoje pusėje Tenenius valdė Vaitkevičiai, vėliau Teneniai atiteko Bilevičiams. 1771 m. dvarininkai išrūpino atlaidų teisę. Adomas Bilevičius 1782 m. pastatė naują bažnyčią (tai perstata koplyčia), o 1789 m. skyrė žemės bei lėšų jos išlaikymui. Tai sudarė sąlygas sudaryti atskirą Tenenių parapiją.Tenenius valdė ir Pilsuckiai, Juzefo Pilsuckio prosenelis čia turėjo dvarą.

XIX a. pabaigoje Teneniuose gyveno vos 100 žmonių. 1923 m. visuotinio surašymo duomenimis čia buvo 48 sodybos ir 191 gyventojas. Sovietmečiu Teneniai tapo kolūkio centru, keliolika metų čia buvo apylinkės centras. Tarp 1972 ir 1976 m. suteiktas miestelio statusas. 1979 m. gyventojų skaičius pasiekė beveik 400.

Netoli Tenenių mokyklos, prie kelio į Pajūralį stovi keturkampė mūrinė koplytėlė. Kos viduje yra kryžių nešančio Kristaus skulptūra. Koplytėlė papuošta klasicizmo elementais, panaši į esančią Bikavėnuose. Ji pastatyta apie 1860 metus. Sovietmečiu, 1985 m. apgriuvusi koplyčia buvo slapčia atnaujinta per vieną naktį.

 

Tenenių seniūnija yra Šilalės rajono savivaldybės administracijos filialas

Seniūnijos centras – Tenenių miestelis
Seniūnija įkurta 1995 m.

Teritorijos plotas – 3,911 tūkst. hektarų.

Seniūnijoje yra 6 kaimai ir miestelis:

Adomavo, Barsukinės, Kalniškių II, Mažųjų Girininkų, Pakalniškių II, Šusčių kaimai bei Tenenių miestelis.

2008 m. spalio 1 d. duomenimis Tenenių seniūnijoje gyveno 601 gyventojas:
Adomavo k.- 35, Barsukinės k.- 20, Kalniškių II k. – 84, Pakalniškių II k. – 40, Tenenių mstl. – 387, Vidgirės k. – 35 gyventojai