Šventežeris – miestelis Lazdijų rajone, šalia kelio 132 Alytus–Seirijai–Lazdijai , Sūduvos aukštumoje. Seniūnijos ir seniūnaitijos centras. Yra Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčia (pastatyta 1882 m.), Šventežerio vidurinė mokykla (joje yra kraštotyros muziejus), biblioteka, paštas

 

Istorija

Žinoma miestelio istorija prasideda nuo Jurgio Radvilos, Trakų kašteliono, kuris išdalino žemę savo baudžiauninkams. Jo palikuonys 1598 m. miestelyje pastatė evangelikų-reformatų bažnyčią ir padarė miestelį parapijos centru. Samuelis Boguslavas Chilinskis, evangelikų-reformatų kunigo sūnus, gimė Šventežeryje apie 1631 m. Jo Biblijos vertimas, buvo pirmasis lietuviškas Šventojo Rašto vertimas, kuris buvo pradėtas spausdinti (J. Bretkūnas išvertė Bibliją į lietuvių kalbą anksčiau, bet jo vertimas nebuvo išspausdintas). Pagal 1650 m. inventorių Šventežeryje buvo turgaus aikštė, ir jame gyveno 78 šeimos.

Šiaurės karo metu (1655–1661) Šventežeris nukentėjo, ir jame teliko teliko 47 šeimos (1663 m.). Jis niekada daugiau neatsigavo. 1663 m. evangelikų-reformatų bažnyčią užgrobė katalikai. 1746 m. buvo pastatyta nauja bažnyčia, bet ji sudegė 1863 m. Naujoji neoklasicizmo stiliaus bažnyčia buvo pastatyta 1882 m. ir stovi iki šiol. 1783 m. Radvilos neteko Šventežerio kaip savo nuosavybės. 1920–30 m., kai buvo padalintas buvęs dvaras miestelio gyvebtojų, kiek padaugėjo. 1886 m. miestelyje buvo 325 gyventojai, 1923 m. – 417, 1959 m. – 547 ir 1978 m. – 478.

Į šiaurę nuo miestelio tvyro Šventežerio ežeras, pagal kurį ir buvo pavadintas miestelis. Priešingame ežero krante įsikūręs Šventežerio kaimas.