Stulgių-Šilvėnų piliakalnis

Kontaktai

Aprašymas

Stulgių piliakalnis, Šančius, Prancūzų Apkasai – piliakalnis (Lietuvos Respublikos kultūros paminklų sąrašo Nr. AR996; unikalus objekto MC kodas 3276; registro iki 2005 m. balandžio 19 d. Nr. A1490) Šakių rajono savivaldybės teritorijoje, į šiaurę nuo Dagilių, Plokščių seniūnija. Pasiekiamas iš kelio Plokščiai – Kiduliai pasukus į dešinę šiaurėn pro Stulgių fermas, laikantis labiau dešinės, laukais į šiaurę 450 m iki medžiais apaugusios gilios griovos Nemuno šlaite, yra 300 m į šiaurės vakarus, kitapus griovos, kurią galima apeiti 300 m lankstu pro vakarų pusę.

Piliakalnis įrengtas aukštumos kyšulyje tarp Nemuno kairiojo kranto ir bevardžio upelio griovos. Aikštelė keturkampė, pailga rytų – vakarų kryptimi, 48x25 m dydžio. Jos vakariniame krašte supiltas 1 m aukščio, 17 m pločio pylimas, už kurio iškastas 4 m pločio, 1 m gylio griovys. Šlaitai statūs, 25 m aukščio.

Piliakalnis apardytas arimų, aikštelės rytinėje dalyje iškasta didelė duobė. Piliakalnis apaugęs lapuočiais. Piliakalnis datuojamas I tūkstantmečiu – II tūkstantmečio pradžia. Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas dėl pripažinimo valstybės saugomu – 2005-04-29; Nr. ĮV-190. Paminklo teritorijos plotas 23000 m². 500 m į vakarus yra kapinynas.

Vieta

Šakių rajono savivaldybė, Marijampolė
Plokščiai, Šakių raj.

Komentarai