Naujosios Įpilties akmuo

Kontaktai

Aprašymas

Naujosios Įpilties akmuo guli dešiniajame Įpilties upelio krante, į pietryčius nuo alkakalnio. Tai septintas pagal dydį akmuo Lietuvoje, geologinis ir kultūros paminklas. Akmuo (8,5 x 6,5 m dydžio, plokščiu paviršiumi) laikomas ypatingu ir vadinamas Daubos kūliu. Manoma, kad paviršiaus įdubimas – laumės pėdsakas, todėl riedulys dar vadinamas Laumės kūliu. Naujosios ir Senosios Įpilties kaimų jaunimas prie akmens rengdavo gegužines, šokdavo ir ant akmens. Pasakojama, kad naktimis ties akmeniu praeiviams rodydavosi šmėklos, kad nuo jo alkakalnio link eidavo liepsnelės. Esą senovėje ant akmens stovėjusi pirtis, kurioje šeštadieniais po darbų perdavosi mergos, bernai ir ūkininkai.

Vieta

Kretingos rajono savivaldybė, Klaipėda
Naujoji Įpiltis, Darbėnų sen., Kretingos r.

Komentarai