Jasiuliškių piliakalnis vad. Švedkalniu

Kontaktai

Aprašymas

Piliakalnis įrengtas aukštumos kampe. Aikštelė ovali, pailga šiaurės – pietų kryptimi, 33x16 m dydžio, iki 1,5 m pakilusiu viduriu. Šlaitai vidutinio statumo, 4¬-14 m aukščio. Piliakalnis labai apardytas arimo, aikštelės pietinėje dalyje yra kapas, šiauriniu ir rytiniu šonais seniau ėjęs kelias. Dabar piliakalnis apaugęs beržais. Piliakalnis datuojamas I tūkstantmečio pradžia. Pasakojama, jog piliakalnį švedai kepurėmis supylė ir toj vietoje beeidami pietavo.

Vieta

Molėtų rajono savivaldybė, Utena

Komentarai