Baltų mitologijos parkas

Kontaktai +370 682 55 037
baltu.parkas@gmail.com
http://baltuparkas.webs.com/

Aprašymas

Baltų mitologijos parkas puoselėja senąsias baltų kultūros vertybes, ugdo pilietiškus Lietuvos žmones, skatina patriotiškumą, prisideda prie valstybės kultūrinės veiklos, skatina kultūrinį baltų tautų ir genčių (regionų) bendravimą. Edukaciniame parke bus galima ne tik susipažinti, bet ir pamatyti Baltų tautų mitologinę pasaulėjautą, išreikštą baltų tautų pasaulio sąrangos ženkliniame ir kalendoriniame suvokime tiek vertikalioje, tiek horizontalioje projekcijose. Tam tikslui parkas turi tris dalis, atitinkančias Baltų dievybių panteono struktūrą, išreiškiančią žmogaus gyvenimo kelio harmoniją su gamta: 1. A- Žemės ir požemio (chtoninės), 2. B- žmogaus gyvenimo (gyvybės ir mirties, šventyklų arba Ramovės, buities ir derliaus), 3. C- Dievo danguje (žmogaus gyvenimo kelio pabaigos, dausų, pomirtinio gyvenimo). Parko takų topografinė struktūra (Verpstės ratai, jungiantys Ramovę su Dievu, gyvenimo dievybėmis ir Požemiu, Mėnuliu), išreiškia mokslininkų baltistų susistemintą ryšį su gamtos ciklais, kosmosu, kilusį iš senovės Baltų kultūros. Parkas siekia pateikti lankytojams išsaugotą Baltų etninį Dievo suvokimą, mitologinių dievybių panteono sandarą, etnografijoje ir etninėje kultūroje išlikusią harmonijos su gamta sistemą.

Papildoma informacija

Vieta

Kretingos rajono savivaldybė, Klaipėda
Sausdravų k., Kretingos r.,

Komentarai