Statiškės mūšio vieta

Kontaktai

Aprašymas

1863-06-29 šioje vietoje susikovė nuo Alytaus pusės atvykę keli šimtai sukilėlių su Rusijos armijos daliniu, vadovaujamu pulkininko Skrodulio ir kapitono Stern fon Gviazdovskio. Pasislėpę sukilėliai apšaudė rusus, su kuriais vėliau susikovė pagrindinės pajėgos. Sukilėliai mūšį pralaimėjo, jo metu žuvo 35 žmonės, dalis jų pateko į nelaisvę. Sukilėlių vadas artilerijos karininkas P. Siuzinas vėliau žmonos buvo perlaidotas Seirijuose. Sukilimo dalyvių kapinės yra prie kelio Statiškė–Mockonys. Statiškės mūšio laukas yra išsukus iš trasos 1 km.

Papildoma informacija

Vieta

Lazdijų rajono savivaldybė, Alytus
Statiškės k., Seirijų sen., Lazdijų raj.

Komentarai