Lietuvos nepriklausomybės dešimtmečio paminklas Lekėčiuose

Kontaktai

Aprašymas

Kovose už Lietuvos nepriklausomybę yra žuvę 11 Lekėčių krašto savanorių. Mintis pastatyti Lietuvos nepriklausomybės paminklą Lietuvos dešimtmečio proga žuvusiems savanoriams atminti 1928 metų vasarą kilo lekėčių miestelio gyventojams.

Kadangi paminklo statyboms reikėjo lėšų, Lekėčių jaunimas ėmėsi iniciatyvos jas surinkti. Lekėčiuose buvo surengtas mokamas vakarėlis, kurio metu suvaidinta Petro Vaičiūno drama „Sudrumstoji ramybė“. Pinigus taip pat aukojo ir Lekėčių valsčiaus ūkininkai bei tikintieji.

Surinkus pakankamai lėšų, buvo išrinktas statybos komitetas. Jam priklausė mokytojai: J. Merčaitis, V. Matusevičius, ūkininkai: B. Tamulaitis, J. Blažys, viršaitis J. Povilaitis.

Paminklo projektas buvo paruoštas Kaune, o statybos darbus atliko tuo metu Lekėčiuose apsigyvenęs Lietuvos vokietis Edvardas Achenbachas.

Paminklo atidengimo iškilmės įvyko dar tais pačiais, 1928 metais.

Į iškilmes susirinko daug vietos žmonių, dalyvavo ir pats Lietuvos švietimo ministras K. Šakenis bei krašto apsaugos ministras K. Musteikis.

Po iškilmių paminklą pašventino tuometinis Lekėčių klebonas P. Garmus. Pasibaigus ceremonijai, padange praskrido trys Lietuvos karinės aviacijos lėktuvai, iš kurių pabiro sveikinimai.

Pokario metais Lietuvos nepriklausomybės paminklas buvo niekinamas, apleistas. Kažkas net lentą su užrašu „1918-1928. Nepriklausoma Lietuva“ nudaužė. Šioje vietoje stalinistai niekindavo nužudytųjų kūnus. Dar ir dabar galima pastebėti paminkle likusių kulkų žymių.

Papildoma informacija

Vieta

Šakių rajono savivaldybė, Marijampolė
Lekėčiai, Šakių raj.

Komentarai