Kalniškės mūšio vieta

Kontaktai

Aprašymas

Kalniškės mūšis įvyko 1945 m. NKVD kariuomenė apsupo partizanus, vadovaujamus J. Neifaltos-Lakūno. Partizanai (pagal skirtingus šaltinius jų skaičius siekė nuo 60 iki 120) buvo gerai įsitvirtinę kalvos viršūnėje, turėjo kulkosvaidžių ir granatų. Mūšyje NKVD kariuomenė patyrė didelių nuostolių – žuvo apie 700 karių. Mūšis truko visą dieną, ir tiktai sutemus partizanai prasiveržė iš apsupties. Žuvo 44 kovotojai, tarp jų vado žmona kulkosvaidininkė Albina Neifaltienė-Pušelė. Mūšio vietoje pastatytas paminklas Lietuvos laisvės gynėjams atminti.

Papildoma informacija

Vieta

Lazdijų rajono savivaldybė, Alytus
Kalniškės miškas, Šeštokų sen., Lazdijų raj.

Komentarai