Mergos akmuo Salos kaimo miške

Kontaktai

Aprašymas

Daugų apylinkėse, Salos kaimo miškelyje, valiūkiškai pūpso Mergos akmuo.
Pasakojama, kad valdant grafui Brastauskui, baudžiauninkai tiesę Velnio tiltą, valtimis vežioję statybai akmenis. Viena mergina nepaklausiusi, nėjo dirbti, ir už tai jos tėvas buvo užplaktas rykštėmis. Mirdamas tėvas dukrą prakeikė: „Kad tu verčiau akmeniu pavirstum“.Taip ir atsirado šis akmuo.
Norint jį rasti, reikia nuo Daugų bažnyčios Maironio gatve važiuoti 2,9 km, kol kelias atsirems į poilsio bazę Salos kaime. Prieš poilsio bazę sukti į dešinę lauko keliuku link sodybos. Važiuoti pro sodybą (sodyba lieka kairėje). Už sodybos keliukas per laukus veda kairiau. Įvažiavus į mišką, palikti automobilį. Nuo šios vietos dešiniau vedančiu keliuku eiti 200 m. Keliukui pakilus į nežymų kalniuką, į dešinę atsišakoja miško kirtėjų vėžės. Šiomis vėžėmis eiti 200 m iki pat jų galo. Mergos akmuo yra šių vėžių gale, šiek tiek kairiau, krūmuose.

Vieta

Alytaus rajono savivaldybė, Alytus

Komentarai