Aradninkų dvaras

Kontaktai

Aprašymas

Aradininkų dvaras Archeologinė dvarvietė, valstybės saugoma paveldo vertybė yra Veisiejo  ežero šiaurės vakariniame krante, prie kelio iš Paveisiejų į Subačius, apie 750 m nuo Zapsės upelio įtakos į Veisiejo ežerą. Tai Veisiejo ežero pusiasalio kalva, kuri virš ežero pakilusi apie 15 m. Pusiasalis susidarė, kai ežere pakėlus vandens lygį, Zapsės žiotys tapo Veisiejo ežero įlanka. Dvarvietės kalva apaugusi mišku. Dvaras čia galėjęs būti XVI–XVIII a. Dvarvietės kultūriniame sluoksnyje randama senovės pinigų, kaulų, puodų šukių. Radiniai saugomi Lietuvos nacionaliniame muziejuje.  Dvarvietė dar vadinama Kanarčiške, kadangi seniau čia gyvenęs Kanarskas. Pasakojama, kad per karus su švedais (XVII–XVIII a.) šiose vietose vyko smarkus mūšis. Dvarvietę tyrinėjo Lietuvos istorijos instituto (1962 m.) ir Kultūros paveldo centro (2001 m.) archeologai. Tyrimams vadovavo P. Kulikauskas ir E. Ivanauskas. Konstatuota archeologinė ir istorinė dvarvietės vertė. 

Papildoma informacija

Vieta

Lazdijų rajono savivaldybė, Alytus
Kučiūnų sen., Lazdijų raj.

Komentarai