Sudargo Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia

Kontaktai

Aprašymas

Sudarge iki 1636 m. pastatyta koplyčia. 1748 m. pastatyta medinė bažnyčia. Ji buvo Jurbarko parapijos filija; iki 1752 m. nuolatinio kunigo neturėjo. 1795 m. įkurta parapija. 1844 m. įsteigta parapinė mokykla. Sudarge 1873–1907 m. klebonavo Martynas Sederavičius. Jis platino lietuviškas maldaknyges ir kitus spaudinius, palaidotas Sudargo kapinėse. Kunigas Juozas Dailidė 1907 m. įkūrė „Žiburio“ draugijos skyrių, įsteigė biblioteką - skaityklą, 1909 m. atstatė griūvančią bažnyčią, sutvarkė parapijos trobesius. 1912 m. bažnyčia sudegė. Kunigas Mykolas Brundza su parapijiečiais 1924 m. pradėjo statyti naują mūrinę bažnyčią, kurią 1929 m. baigė statyti klebonas V. Dumčius. Įrengta parapijos salė. Iki 1924 m. įsikūrė pavasarininkų kuopa.

Vokietijos kariuomenė bažnyčią 1944 m. sugriovė. Pamaldos laikomos parapijos salėje. Ji stačiakampio plano, tradicinio gyvenamojo namo formos.

Papildoma informacija

Vieta

Šakių rajono savivaldybė, Marijampolė
Sudargas, Šakių raj.

Komentarai