Seirijų Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčia

Kontaktai

Aprašymas

Seirijų Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčiapastatyta 1584 m. Spėjama, kad pirmąją bažnyčią Seirijuose pastatė LDK etmonas Jurgis Radvila. 1537 m. jai atitekus reformatams, katalikai pasistatė kitą, medinę bažnyčią už miestelio esančiame Koplyčkalnyje. 1584 m. Mykolas Radvila pastatė naują mūrinę evangelikų reformatų bažnyčią, kuri po 1655 m. galutinai atiteko katalikams. 1744 m. bažnyčia buvo kiauru stogu, begriūvanti. 1783 m. ši akmens mūro ir plytų bažnyčia buvo su mediniu bokštu, čerpių stogu, kurio viduryje kyšojo nedidelis bokštelis. Bažnyčioje stovėjo trys mediniai altoriai. 1793–1816 m. pastatas atnaujintas, pristatytas prieangis, presbiterija su dviem zakristijom, o vietoj medinio griūvančio bokšto – mūrinis. 1824–1825 m. ir 1859–1873 m. bažnyčia remontuota. Remontai vyko ir tarp 1896–1915 bei 1917–1930 m.

1912 m. buvo patvirtintas bažnyčios rekonstrukcijos planas, suruošta medžiaga, tačiau karas sutrukdė darbus. Pagal 1932 m. parengtą inžinieriaus Mačiulskio projektą 1939 m. pradėti statyti nauji maldos namai, tačiau prasidėjus Antrajam pasauliniam karui, darbai sustojo. 1941-06-22 miesteliui sudegus, senosios bažnyčios ugnis nepalietė. 1953–1963 m. ji suremontuota, 1963–1977 m. vėl atnaujinta. Stovi miestelio centrinėje dalyje, pagrindiniu fasadu atgręžta į vakarus. Šventoriuje yra 1939 m. pradėtosios statyti bažnyčios pamatų liekanos.

Pastatas vienabokštis, trinavis, bazilikinis. Planas stačiakampis, su tiesia apside. Abipus presbiterijos įrengtos zakristijos.

Papildoma informacija

Vieta

Lazdijų rajono savivaldybė, Alytus
Vytauto g. 35, Seirijai, Lazdijų raj.

Komentarai